Bog je preko vas bio zadnja slamka spasa. Suprug je bio spreman „spakirati kofere“ i otići. Bila sam na dnu…

4. srpnja 2024.

Suprug mi je rekao, „Što se sa tobom dogodilo, to je nemoguće da si se ti toliko promijenila u ova dva-tri mjeseca, kako?“ Gospodin je preko vas spasio moj brak! Mi smo ponovno postali toliko zaljubljeni!

Suprug i ja živjeli smo u čistoći prije braka, te smo imali uistinu skladan brak. Ja sam bila na porodiljnom, no kako sam se vratila na posao, počeli su veliki problemi. Kao da nam je svaki dan iznova glavni cilj bio svađa. Odlazili smo uvijek posvađani na spavanje, svatko na svojoj strani kreveta. Trajalo je to jedno vrijeme i suprug je rekao, najbolje da se raziđemo.

Povjerila sam se jednoj prijateljici koja je rekla da je bila na malim grupama „Ljubav i poštovanje“. Rekla mi je da obavezno moram sudjelovati, čak i ako suprug ne želi, jer ni njezin suprug u početku nije htio krenuti.

Bog je preko vas bio zadnja slamka spasa. Suprug je bio spreman „spakirati kofere“ i otići. Rekao je da više to ne može izdržati, da to više ne želi, jer svađe su bile sve gore. Djeca su često sudjelovala u tim svađama, nažalost. I baš sam bila na dnu!

Tada sam zavapila Bogu! Preko ovog tečaja sve se promijenilo!

Suprug mi je rekao: „Što se s tobom dogodilo? To je nemoguće da si se ti toliko promijenila u ova dva-tri mjeseca. Kako?“

Gospodin je preko vas spasio moj brak! Mi smo ponovno postali toliko zaljubljeni!

Cijelo snažno svjedočanstvo pogledajte ovdje.

Pročitajte i ovo

Od prvog predavanja su odnosi krenuli na bolje

Male grupe su nam puno pomogle u međusobnom razumijevanju. Spoznali smo dobronamjernost koju imamo jedno prema drugom. Najviše nam je pomoglo predavanje o ludom krugu i kako je važno da barem jedno u tom trenutku stane. Od prvog predavanja su odnosi krenuli na bolje, naravno ima još mjesta za rad. Ono što je pravo čudo […]

Kristofori - Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota

Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica
OIB: 26050530608
Financirano sredstvima