DVD Nova Pedesetnica – Katolička karizmatska obnova

„A New Pentecost – The Catholic Charismatic Renewal“ (Nova Pedesetnica – Katolička karizmatska obnova)

Izdavač: ICCRS

Promocija i distribucija: Kristofori

Trajanje: 30 minuta

Uključuje hrvatski prijevod!


DVD prikazuje razvoj Katoličke karizmatske obnove od samih početaka. Sastoji se od četiri dijela. „Prva Pedesetnica“ povezuje Isusovo krštenje i izlijevanje Duha Svetoga na Pedesetnicu. „Rođenje Obnove“ sadrži molitvu pape Ivana XXIII. za nove Duhove, zatim događaje za vrijeme tzv. „vikenda u Duquesneu“ te opisuje širenje Obnove. Treći dio filma („Pape pozdravljaju Katoličku karizmatsku obnovu“) započinje govorom upućenim Obnovi, koji je papa Pavao VI. održao na Duhove 1975. godine u Bazilici sv. Petra u Rimu a nastavlja se porukama pape Ivana Pavla II. te pape Benedikta XVI. koje su upućivali Obnovi. Zadnji dio filma („Internacionalna katolička karizmatska služba“) govori o Obnovi s međunarodnog gledišta.