fbpx

book hr banner 130x1000px

Ljubav i poštovanje - Iskustva i svjedočanstva

SVJEDOČANSTVO „Neprijatelj me kroz misli napadao da to nema smisla, jer sam sama na tečaju. Ali…

Dolazilo mi je u misli, „Ionako sam već toliko toga poduzimala, ali se ništa nije mijenjalo u mom braku.“ Ali, već nakon par tjedana…


Željela bih se zahvalit Bogu, te Danijelu i Ivani na blagoslovu malih grupa „Ljubav i poštovanje“.

Program sam polazila bez supruga. Iskreno, nisam mu htjela ništa nametati.

Nisam planirala tečaj  s obzirom da sam aktivna u jednoj molitvenoj zajednici s kojom imam već dosta obaveza, ali kad me Danijel kontaktirao već po treći put  i obavijestio da uskoro kreće nova grupa, rekla sam sama sebi više neće odgađat. Stala sam pred Gospodina i rekla, „Idem, Bože, ovo sa tobom, daj mi snage i vrijeme da to sve stignem.“

Neprijatelj me kroz misli napadao da to nema smisla, jer sam sama na tečaju.

Dolazilo mi je u misli, „Ionako sam već toliko toga poduzimala, ali se ništa nije mijenjalo u mom braku.“ Dapače, već su se s vremenom problemi sve više i više gomilali.

Kada sam krenula na tečaj, slučajno (ali ništa nije slučajno) sam doznala za 30-dnevnu molitvu za supruga koja je krenula preko Telegram aplikacije, te sam svakog jutra dobivala kratku molitvu i  razmatranje, po kojima sam osjetila snažnu prisutnost Duha Svetog.

Dobila sam milost pokajanja i suza

Već nakon par tjedana, počela sam gledat supruga na drugačiji način, bila sam mirnija i strpljivija, ljubav se počela obnavljati.

Jutarnje molitve i naši susreti malih grupa otvarale su mi nove „duhovne oči“ da spoznam svoje grijehe, grešne misli i propuste prema suprugu. Ako bit to nekako slikovito opisala, bilo je to kao da sam otvorila ormar svog srca, sa prepunim prljavim vešom koji se samo gomilao, umjesto da se prao.

Za vrijeme molitve kod jednog susreta unutar moje zajednice, dobila sam milost pokajanja i suza. Uistinu sam spoznala, cijelim svojim srcem, da sam puno puta bila hladna i ravnodušna kao supruga i za to sam se od svega srca pokajala.

Od početka tečaja naš se odnos promijenio na bolje, ali osjetila sam da imam veliku odgovornost, jer ja prva moram moliti za naš brak i raditi na sebi, kako bi se moj suprug, a samim time i naš brak, mogao mijenjat i su-obličiti slici Isusa Krista.

Za kraj, tečaj mi je najviše pomogao da vidim svoju grešnost, mane, te mi je donio spoznaju da sam godinama bježala od problema u braku. Sve sam drugo stavljala na prvom mjesto, a rješavanje problema stalno odgađala.

Svjesna sam da je put uzak i težak, ali sa dragim Bogom i našom suradnjom sve je moguće.