fbpx

book hr banner 130x1000px

Pravila nagradne igre - povodom 10. rođendana Booka

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/2009), a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/2010) Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota Kristofori (dalje Ustanova Kristofori), iz Koprivnice, Ivana Generalića 3/1, OIB: 26050530608, MB: 01944797, dana 19. lipnja 2020.g. donijela je sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE

„GIVEAWAY – povodom 10. rođendana Booka“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „GIVEAWAY – povodom 10. rođendana Booka“ je Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota Kristofori iz Koprivnice, Ivana Generalića 3/1, OIB: 26050530608 koja je u sustavu PDV-a.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim i veleprodajnim objektima.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u razdoblju od 11. 7. 2020. do 17. 7. 2020.

Članak 3.

          Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici Ustanove Kristofori.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 11. 7. 2020. do 17. 7. 2020. na društvenoj mreži Instagram naprave sljedeće:

  • Zaprate @book.hr i @bibliotekafigulus
  • Lajkaju postavljen post
  • U komentaru označe dvije osobe (može se komentirati više puta, ali označiti druge osobe)

Članak 5.

Svaki sudionik u nagradnoj igri treba ispuniti sve uvjete kako bi mogao konkurirati za nagradu.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7.

          Fond nagrada sastoji se od:

Tri (3) godišnje pretplate na časopis Book u tiskanom obliku (12 brojeva).

Sveukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 540 kuna.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održat će se dana 18. srpnja 2020. godine. Dobitnici će biti izvučeni putem random odabira sustava „Comment Picker“. U slučaju da dobitnik nije ispunio sve uvjete nagradne igre, bit će izvučen drugi.

          Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju će imenovati ravnatelj Ustanove Kristofori. Izvlačenju nagrada neće prisustvovati javni bilježnik.

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na Storyju (Instagram). Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem Storyja (Instagram).

Članak 10.

          Dobitnici nagrade istu mogu podići u sjedištu priređivača „Ustanova Kristofori“ u Koprivnici, Ivana Generalića 3/1, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice ili se nagrada po dogovoru šalje poštom.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju sukladno odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine 127/2000), a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

          Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.

Članak 14.

          Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

          Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 15.

          Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

          U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Za Ustanovu Kristofori

Ravnatelj, Josip Lončar

Rješenje Ministarstva financija o odobrenju pravila nagradne igre od 2. srpnja 2020.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/269

URBROJ: 513-07-21-01-20-2